Üyelik Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme,

1.1. Merkezi “Estonya” olan BrainyMedia Consultancy OÜ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) İle
1.2. Bu sözleşmeyi online ve elektronik olarak onaylamak suretiyle üye olan kişi (bundan sonra “Üye” oalrak anılacaktır) Arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; Üye’nin, her türlü hakkı Teyit’e ait olan https://purmerak.teyit.org alan adlı web sitesini (bundan sonra Pürmerak olarak anılacaktır) kullanmasının koşullarını düzenlemek için akdedilmiştir. Pürmerak’tan alınacak ücretli eğitimler ve hizmetler bu sözleşmenin konusunu teşkil etmez.

3. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

3.1. Üye, Şirket’in kendisine herhangi bir edimi taahhüt etmediğini, dilediği zaman Pürmerak’ı üyenin kullanımına kısmen veya tamamen kapatabileceğini, kullanım amacını değiştirebileceğini, faaliyetine son verebileceğini bilir.

3.2. Üye, Pürmerak üyeliğini Şirket’in ilke ve amaçlarına uygun kullanacağını, kullanım hakkını kötüye kullanmayacağını, böyle bir durumda 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.3. Üye, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üyeler tarafından ihlali halinde, Şirket’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

3.4. Şirket tarafından Pürmerak’ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve / veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Pürmerak’ta yer alan her türlü içeriğin münhasıran Şirket’e ait olduğunu bilir ve tüm mali ve manevi yönleriyle Şirket’in fikri haklarına saygı gösterir. Bu çerçevede üye, hiçbir eseri kopyalamamayı ve dağıtmamayı kabul ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üyeler bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


ÜYE


ŞİRKET