Uzaktan Eğitim Satış Sözleşmesi

Aşağıda unvan ve adresleri belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan kullanıcı arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarla ”UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. 
MADDE 1. TARAFLAR
İşbu sözleşme 
Sözleşmeye konu hizmeti https://purmerak.teyit.org alan adlı site üzerinden satın almış olan ve bu sözleşmedeki şartları kabul eden “Kullanıcı” 
ile
Merkezi “Estonya” olan BrainyMedia Consultancy OÜ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)
arasında akdedilmiştir. 
Tarafların https://purmerak.teyit.org sitesi üzerinden yapılan satın alma sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğu taraflarca kabul edilmiştir. 

MADDE 2. KONU
İşbu sözleşmenin konusu; https://purmerak.teyit.org üzerinden satışı yapılan “Teyitçilik Eğitimi”nin koşullarının 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet Kullanıcı’nın internet üzerinden kendi tercihine göre Şirket’ten satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığı ile faydalanabildiği platform altyapısı, dijital eğitim içerikleri/canlı ders uygulamaları ve yayınlarıdır.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ŞİRKET VE KULLANICININ YASAL SORUMLULUKLARI
4.1.1. Kullanıcı, https://purmerak.teyit.org alan adlı sitede tanıtılan “Teyitçilik Eğitimi”nin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, eğitimin esas amacı hakkında verilen bilgileri okuyup anladığını ve bunları onayladığını beyan eder.
4.1.2. Kullanıcı, eğitimi kendi kullanımı için satın aldığını, kendisini dışında bir 3. kişinin eğitimden faydalanmayacağını beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Sözleşme konusu ürünün kullanıcıya sunulabilmesi için, https://purmerak.teyit.org alan adlı web sayfasından bir üyelik oluşturması gerektiği, sunulan satış işlemlerinin Kullanıcı tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gerekli olduğu, bu işlemler için Kullanıcı’nın isim, soyisim, e-posta adresi, kullanıcı şifresi, doğum tarihi, eğitim düzeyi, çalıştığı ve/veya eğitim gördüğü yer, yaşadığı yer ve kendisine sunulan değerlendirme formunda yer alan diğer bilgilerden oluşan kişisel verilerin işleneceği, bu verilen yalnızca sözleşme konusu işin ifası ile verilen eğitimlerin hitap ettiği kesimlere dair değerlendirmeler amacıyla kullanılacağı taraflarca kabul edilmiştir. 
4.1.4. Kullanıcının sözleşme konusu ürünü satın alması ya da kullanması sırasında kullanıcının kredi kartı/havale işlemlerinde herhangi bir nedenden dolayı ürünün bedelini ödeyememesi durumunda Şirket, Kullanıcı’nın satışı söz konusu eğitimden faydalanmasına ya da satışına son verir.
4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI
4.2.1. Kullanıcı’nın Şirket’in satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı https://purmerak.teyit.org alan adlı web sitesine üye olması gerekir.
4.2.2. Kullanıcı’nın, https://purmerak.teyit.org alan adlı web sitesinde belirtilen satış işlemlerini adım adım gerçekleştirmesi ve onaylamasından sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği, Kullanıcı’ya gönderilecek bir e-posta ile de duyurulacaktır. 
4.2.3. Kullanıcı, kendisine sağlanan alan üzerinden sözleşme konusu içeriklere, satın aldığı süre boyunca erişebilecektir. 

4.3. KULLANICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
4.3.1. Kullanıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini Şirket’e iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.
4.3.2. Kullanıcı satın aldığı eğitimi amacına uygun olarak ve yalnızca bireysel kullanıma özgü şekilde kullanmakla yükümlüdür.
4.3.3. Kullanıcının satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, interaktif eğitimler, videolar, online denemeler, eğitim materyalleri, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Şirket’e aittir. Kullanıcı interaktif eğitimler, videolar, online denemeler, eğitim materyalleri, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaları şirketten izin almadan ve sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Ürünün/hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan kullanıcı ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini şirkete ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kullanıcı, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşme’ye konu olan ürünün/hizmetin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
4.3.4. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda onaylamakla, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Şirket tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler, ürünlerin/hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.3.5. Kullanıcı satın aldığı ürünün/hizmetin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, kredi kartı ya da ödeme işlemleriyle ilgili işlem yaptığı banka ile ilgili oluşabilecek sorunlardan tamamen kendisi sorumludur.
4.3.6. Sözleşmeyi onaylayan Kullanıcı, Şirket’in sözleşmeye konu eğitim çerçevesinde yapacağı her türlü duyurunun kendisine gönderilmesine izin vermiş sayılır.
4.3.7. Kullanıcı, sözleşmeye konu eğitimi kullanma hakkının yalnızca kendisine verildiğini bilir, bu eğitimi 3. kişilerle paylaşmayacağını beyan ve kabul eder. Bu çerçevede, hayatın olağan akışına aykırı olarak farklı IP adreslerinden eğitim içeriklerinin izlendiğinin tespiti halinde Şirket’in eğitimi iptal etme hakkı olduğunu ve iptal durumunda bedel iadesinin söz konusu olmayacağını kabul eder. 

4.4. ŞİRKET’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı”na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Kullanıcı’ya sunmakla yükümlüdür. Kullanıcı, eğitimin satın alma tarihinden itibaren 3 ay boyunca kullanılabileceğini, bu süre zarfında eğitimin kullanılmamasından Şirketin sorumlu olmayacağını bilir ve kabul eder. 
4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti kullanıcı’ya sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede Kullanıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
4.4.3. Banka ya da şirket kredi kartı güvenlik birimleri tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda onay almak için kredi kartı sahibine sistemlerinde kayıtlı telefon numarasından ulaşılamaz ise Şirket, kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacıyla ilgili siparişi iptal edebilir.
4.4.4. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, Platform’da sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak Kullanıcı’ya sunmakla sorumludur. Ancak, Kullanıcı’nın kendisine ait internet bağlantısı, teknik altyapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vs. gibi araçlardan veya hizmet veren olarak eğitmenden kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından Şirket sorumlu tutulamaz.

MADDE 5. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, şirkete ait bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri kullanıcı tarafından Şirket’e bildirilecektir.

MADDE 6. CAYMA HAKKI
6.1. 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar cayma hakkının istisnaları olduğundan ve işbu sözleşmenin konusu da bu istisna kapsamına girdiğinden, sözleşme konusu eğitimlerin iadesi ve satın alınan eğitimden cayılması mümkün değildir. 
Ancak Kullanıcı, bu eğitimdeki hiçbir içerik izlemediği ve sertifika talep etmediği sürece 14 gün içerisinde eğitimin iptalini ve para iadesini talep edebilir.
6.2. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak Şirket’e iletilmesi yeterlidir.
6.3.2. Cayma hakkının kullanılmasında Kullanıcı, cayma kararını bildiren açık bir beyan ile info@brainy.press adresine e-mail gönderebilir.

MADDE 7. YETKİLİ MAHKEME
7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil…) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
Kullanıcı, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.